Velkommen

Finansstyret er Studentersamfundets økonomiske styringsorgan. Finansstyret er ansvarlig for forvaltningen av Samfundets formue og ledelsen av den økonomiske driften.

Mail: fs@samfundet.no | Sist endret: 2017-10-14 21:22:32