Finansstyrets sammensetning

Finansstyret består av 7-9 medlemmer og 3 faste observatører som har forslags- og talerett. Studentersamfundet velger 4-6 av medlemmene, herunder leder og nestleder. De øvrige 3 medlemmene av Finansstyret er Studentersamfundets leder, en representant m/vara valgt av og blant ansatte og en representant valgt av gjengene. De tre faste observatørene er: Daglig leder, leder av Gjengsekretariatet og UKEsjefen. I tillegg møter en representant fra Rådet som observatør.

De samfundsvalgte medlemmene til Finansstyret velges på Generalforsamlingen, som normalt holdes i slutten av april, for en periode på 2 år. De ulike periodene overlapper hverandre for å sikre kontinuitet.

Finansstyret er vedtaksdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede.

Finansstyrets medlemmer

bilde

Monica Rolfsen
fs-leder@samfundet.no

Leder

Valgperiode: 2023-2025

bilde

Live Wermundsen Mork
fs-nestleder@samfundet.no

Nestleder

Valgperiode: 2023-2024

bilde

Magnus Fure Runnerstrøm

Medlem

Valgperiode: 2023-2025

bilde

Kristoffer Meggelæ Pedersen

Medlem

Valgperiode: 2023-2025

bilde

Astri Elgethun
leder@samfundet.no

Medlem (Studentersamfundets leder)

Valgperiode: 2023-2024

bilde

Åsmund Hunderi Stemland
grif@samfundet.no

Medlem (Gjengenes representant)

Valgperiode: H2023-V2024

bilde

Bendik Johansen

Medlem (Ansattes representant)

bilde

Øyvind Hauge

Medlem

Valgperiode: 2022-2024

bilde

Magnus Askeland

Medlem

Valgperiode: 2022-2024

Faste observatører

bilde

Nora Hermansen
daglig.leder@samfundet.no
992 15 911

Daglig leder

bilde

Kari Johanne Sørensen Bøckman
ukesjef@uka.no

Ukesjef UKA-23

bilde

Sveinung Heide Vaskinn
sveinung.hv@gmail.com

Leder Raadet

bilde

Thea Kvinnegard
gu-leder@samfundet.no

GU-leder

Mail: fs@samfundet.no | Sist endret: 2023-10-09 21:41:23