Finansstyrets sammensetning

Finansstyret består av 7-9 medlemmer og 3 faste observatører som har forslags- og talerett. Studentersamfundet velger 4-6 av medlemmene, herunder leder og nestleder. De øvrige 3 medlemmene av Finansstyret er Studentersamfundets leder, en representant m/vara valgt av og blant ansatte og en representant valgt av gjengene. De tre faste observatørene er: Daglig leder, leder av Gjengsekretariatet og UKEsjefen. I tillegg møter en representant fra Rådet som observatør.

De samfundsvalgte medlemmene til Finansstyret velges på Generalforsamlingen, som normalt holdes i slutten av april, for en periode på 2 år. De ulike periodene overlapper hverandre for å sikre kontinuitet.

Finansstyret er vedtaksdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede.

Finansstyrets medlemmer

bilde

Dag Herrem
fs-leder@samfundet.no
901 40 600

Leder

Valgperiode: 2021-2023

bilde

Magne Mæhre
magne@samfundet.no
922 25 844

Nestleder

Valgperiode: 2020-2022

bilde

Amund Aarvelta

Medlem

Valgperiode: 2021-2023

bilde

Ragnhild Nøstvold

Medlem

Valgperiode: 2021-2023

bilde

Fredrik Akre
leder@samfundet.no

Medlem (Studentersamfundets leder)

Valgperiode: 2021-2022

bilde

Ingvild Oxaas Wie
grif@samfundet.no

Medlem (Gjengenes representant)

Valgperiode: H2021-V2022

bilde

Bendik Johansen

Medlem (Ansattes representant)

bilde

Øyvind Hauge

Medlem

Valgperiode: 2020-2022

bilde

Magnus Askeland

Medlem

Valgperiode: 2020-2022

Faste observatører

bilde

Nora Hermansen
daglig.leder@samfundet.no
992 15 911

Daglig leder

bilde

Ola Lajord
gs-leder@samfundet.no

Leder for Gjengsekretariatet

bilde

Max Meinich
ukesjef@uka.no

Ukesjef

Mail: fs@samfundet.no | Sist endret: 2021-08-13 19:10:32